PRODUKTY

W ramach swojego serwisu PFPE oferuje również opracowywanie następujących dokumentów czy świadczenie usług na indywidualne zlecenie.
Opracowywanie dokumentów:
 • SIWZ (specyfikacje techniczne) – opracowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie ochrony ppoż. niezbędnej do wyboru realizatora. Serwis obejmuje również ocenę ofert od strony technicznej.
 • Koncepcja ochrony ppoż. – identyfikacja zagrożeń, dobór zabezpieczeń, procedur bezpieczeństwa wraz z wytycznymi do projektowania. Dokument może być opracowywany w oparciu o prawo polskie, standardy techniczne (polskie, UE i światowe).
 • Studium zagrożenia wybuchem – identyfikacja zagrożeń, klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, dobór zabezpieczeń, ocena ryzyka, wytyczne dla projektowania.
 • Pasywne systemy zabezpieczeń (podział na strefy pożarowe, ochrona elementów budynków) – dobór zabezpieczeń i rozwiązań technicznych, wytyczne dla projektowania.
 • Analizy ryzyka i HAZOP – ocena jakościowa poziomu bezpieczeństwa pożarowego wraz z analizą wpływu przyjętych zabezpieczeń na funkcjonowanie obiektu (w tym technologii), bezpieczeństwo personelu, wpływu na środowisko i bezpośrednie otoczenie zakładu.

Nadzór i kordynacja w postaci:
 • weryfikacji i opiniowania dokumentacji technicznej wraz z oceną ich jakości i zgodności z harmonogramem.
 • udział w przeglądach dokumentacji i spotkaniach z realizatorami/zamawiającymi, instytucjami odbiorowymi, firmami ubezpieczeniowymi.
 • prowadzenie negocjacji technicznych z wyżej wymienionymi.

Audyty funkcjonujących zakładów w postaci:
 • ocena jakości procedur bezpieczeństwa i ich przestrzegania.
 • ocena doboru i stanu technicznego systemów zabezpieczeń (pasywnych i technicznych).
 • opracowywanie raportów pokontrolnych wraz z wytycznymi.

Share: Facebooktwitterlinkedin