TWOJE POTRZEBY NASZYM CELEM
PFPE jest partnerem zapewniającym kompletną obsługę w zakresie inżynierii ochrony ppoż. (zagrożenia pożarem, wybuchem i chemiczne) poczynając od wytycznych dla SIWZ, poprzez projekt podstawowy na odbiorach kończąc. Prowadzimy negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi oraz uzgodnienia z Państwową Strażą Pożarną, a także nadzór nad pracą realizatora na zasadzie inżyniera kontraktu.

ROZWIĄZANIA DLA DO TWOJEGO PROJEKTU
Każdy projekt jest oceniany indywidualnie. Każdy duży obiekt przemysłowy jest innym ustrojem technicznym. PFPE w swojej pracy łączy wiedzę płynące z aktów prawnych i standardów technicznych (polskich i światowych), a w szczególnych przypadkach, dzięki podejściu inżynierskim, racjonalizuje uznane rozwiązania techniczne lub współtworzy nowe przy udziale dostawców systemów, jednostek notyfikowanych i ekspertów.
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM CELEM
Proponowane rozwiązania techniczne stanowią dobry kompromis kosztów do zapewnianego bezpieczeństwa. Świadomość redukcji kosztów nie przyćmiewa pamięci o celu nadrzędnym, tj. bezpieczeństwa inwestora, jego personelu i biznesu zarówno od strony technicznej, jak i formalnej. Wszystkie rozwiązania są zgodne z polskim prawem i uznanymi standardami technicznymi, a w przypadkach koniecznych odstępstw poparte ocenami jednostek notyfikowanych i uznanych w danej materii ekspertów.
Share: Facebooktwitterlinkedin