DLA REALIZATORA

19336307_m
29811570_m
NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ
Dokumentacje wykonawcze systemów ppoż. w dużych obiektach przemysłowych są bardzo złożone. Dotyczy to w szczególności systemów sygnalizacji pożaru, gaśniczych czy oddymiających. Weryfikacja poprawności przyjętych scenariuszy pożaru, kompletności list sygnałów, optymalizacji systemów gaśniczych, oddymiających i chroniących przed wybuchem wymaga detalicznej wiedzy i doświadczenia.

PFPE zapewnia powyższy serwis. Oceniamy systemy zaprojektowane zgodnie z polskimi, europejskimi i światowymi standardami technicznymi. Szukamy optymalnych rozwiązań, także poprzez podejście inżynierskie, współpracując z jednostkami badawczymi czy notyfikowanymi, np. VdS, GIG, ITB oraz z producentami poszczególnych systemów.

ODBIORY CZĘŚCIOWE I KOŃCOWE
W zakres systemów ppoż. wchodzą systemy:
  1. sygnalizacji pożaru,
  2. detekcji gazów,
  3. gaśnicze,
  4. oddymiające,
  5. DSO,
  6. chroniące przed wybuchem lub skutkami wybuchu,
  7. pasywne chroniące konstrukcje i przegrody ppoż…

Przy braku standaryzacji odbiorów i edukacji w tym względzie udział wykwalifikowanych jednostek, jak VdS, FM czy GIG jest nieodzowny, jednakże żadna z nich nie zapewnia pełnego serwisu.

PFPE specjalizuje się w koordynacji procesów odbiorowych, we wsparciu technicznym w tej materii oraz wsparciu merytorycznym podczas negocjacji przy problemach z odbiorem na linii realizator-inwestor-służby odbiorowe (PSP, UDT,…).

Share: Facebooktwitterlinkedin